Marcel Ziemerink

Download vCard

Marcel Ziemerink

Wat is Pleio

Onze visie op samenwerken

Samenwerken en kennis delen, we doen het dagelijks. Samen met directe collega’s, op afstand met vakgenoten, in dialoog met burgers en bedrijven. Steeds vaker willen we dit als overheid online organiseren, onafhankelijk van organisatiegrenzen, plaats of tijd.

Hiervoor is een samenwerkingsplatform ontwikkeld: Plein Overheid, kortweg Pleio. Een platform van, voor en door de overheid. Een platform dat toegankelijk, betrouwbaar, veilig en bij de tijd is gebleken. En dat tegen beperkte kosten: de contributiebijdrage ten behoeve van de beheer- en ontwikkelkosten bedraagt in 2018 €2.250 voor één of enkele deelsites. In het kennismakingsjaar is de contributie voor het gebruik van een deelsite nihil.

Waarin Pleio zich onderscheidt

Pleio is een uniek initiatief binnen de overheid. Vanuit de behoefte aan een praktische oplossing voor online samenwerking zijn diverse overheidsorganisaties de samenwerking aangegaan. Samen is de open source oplossing Pleio ontwikkeld. Veel gebruikte toepassingen zijn: een sociaal intranet, een communicatiesite voor met name het delen van informatie, een community, een samenwerkingsruimte voor het delen van / samen werken aan bestanden.

Pleio heeft zich sinds de start in 2010 ontwikkeld tot een toegankelijk, betrouwbaar, veilig, betaalbaar en innoverend platform. Een platform dat is gebouwd op basis van een open broncode. Dit betekent onder meer flexibiliteit, eigen regie, de keuzevrijheid om het te gaan gebruiken of om makkelijk afscheid te kunnen nemen van het platform (met behoud van de data). Ook uniek is het gegeven dat deelsitehouders ontwikkelde producten en opgedane kennis belangeloos beschikbaar stellen aan andere Pleio-gebruikers. Daarmee kunnen kosten laag worden gehouden.

Voordelen op een rij:

 • Toegankelijk: Pleio is gebruiksvriendelijk en laagdrempelig in te zetten. PLEIO kent een laagdrempelige exitstrategie; de gebruiker heeft de keuzevrijheid om makkelijk afscheid te kunnen nemen van het platform (met behoud van de data).
 • Betrouwbaarheid: Pleio is een stabiel samenwerkingsplatform waarbij de continuïteit voorop staat. Het kent een up-time van meer dan 99.9%. Het platform heeft voldoende groeiruimte en het kent een helpdesk voor 1e en 2e lijns (beheer- en ontwikkel)vragen.
 • Veiligheid: Pleio is een veilig samenwerkingsplatform, waar content veilig kan worden gedeeld en waar interactie veilig kan plaatsvinden. De kans op ongeoorloofd of ongeautoriseerd gebruik wordt geminimaliseerd.
 • Betaalbaarheid: Pleio kent vele tevreden deelsitegebruikers, die op basis van een open source gedachte naar evenredigheid bijdragen. In het kennismakingsjaar is de contributie voor het gebruik van deelsites nihil.
 • Innoverend: Pleio wil een ‘samenwerkingsplatform van nu’ zijn en blijven. Het wil kunnen blijven meebewegen met de markt, op basis van releases blijven werken aan benodigde en gevraagde oplossingen. De template is daarom responsive en het biedt daarbij de mogelijkheid om eigen code toe te voegen.

Gebruikers binnen de overheid

Meer dan 100 uitvoerende diensten, ministeries, gemeenten en provincies maken gebruik van Pleio-deelsites. Bovendien zijn er tal van overheidsorganisaties die gebruik maken van de modules.

Tot de doelgroep van Pleio worden gerekend:

 1. overheidsorganisaties afkomstig van de centrale of rijksoverheid, de provincies en de gemeenten.
 2. stichtingen, verenigingen en adviesorganen zover door een van onder 1 genoemd bestuurlijk verantwoordelijk is
 3. zelfstandige bestuursorganen
 4. waterschappen
 5. (bestuurlijke) samenwerkingsverbanden van rijk, provincie en gemeenten
 6. scholen en universiteiten
 7. gezondheidszorg zover door de overheid gefinancierd.

Nieuwe responsieve template 

Vanaf 2018 is het nieuwe responsieve template beschikbaar. Hieraan is door Nationaal Archief, Belastingdienst, RVO, OC&W en Osage samen gewerkt.

Het nieuwe template biedt deelsitehouders een generieke open source oplossing die voor vele vraagstukken toepasbaar is. Met deze ontwikkeling kiest Pleio voor een robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing die deelsitehouders in staat stelt zich (nog) steeds meer te kunnen focussen op de eigen content en interactie en minder op de onderliggende techniek. De oplossing is bovendien responsieve: de software is goed te gebruiken op verschillende soorten apparaten, van mobiel, tablet tot desktop. Goed om te weten: deelsitehouders kunnen eigen losse applicaties blijven gebruiken en benaderen.

Enkele voorbeelden

In 2017 ging de site leraar.nl van OC&W live. Eind januari 2018 is de site kia.pleio.nl van Nationaal Archief op basis van de nieuwe template live gegaan. De site is grotendeels openbaar, dus neem gerust een kijkje om inspiratie op te doen. Een andere openbare deelsite met de nieuwe template is Energieslag van RVO.

Wil je je verder oriënteren, bezoek dan de demosite.

Op www.pleio.nl/sites vind je een overzicht met alle bestaande deelsites. Dit overzicht is opnieuw samengesteld, nu alle deelsites een eigen databases hebben gekregen.